Bauji Talks

Track Name MP3
BV-1 Maya Da Bharam
BV-2 Trishna Di Agg
BV-3 Right About Turn
BV-4 Sangat Kusangat
BV-5 Simran
BV-6 Bhanda Dhoe Beis Dhoop Deo
BV-8 Antishkaran
BV-9 Divine Love
BV-10 Karamat
BV-11 Mue Bin Jeevan Nahin
BV-12 Power of Thoughts
BV-13 Jin Har Payo Tineh Chupayo
BV-14 A Man De Bharam 1st Talk
BV-14 B Man De Bharam 2nd Talk
BV-15 A Man De Bharam 3rd Talk
BV-15 B Man De Bharam 4th Talk
BV-15 C Man De Bharam 5th Talk
BV-15 D Man De Bharam 6th Talk
BV-16 Man Tu Jyot Sarup Hain
BV-17 Sab Kich Ghar Main Baahar Nahin
BV-18 Vidaigi Bachan
BV-19 A Man Nu Kis Parkar Vas Karna Hae 1st Talk
BV-19 B Man Nu Kis Parkar Vass Karna Hae 2nd Talk
BV-20 A Man Nu Kis Parkar Vas Karna Hae 3rd Talk
BV-20 B Man Nu Kis Parkar Vas Karna Hae 4th Talk
BV-21 A Man Nu Kis Parkar Vas Karna Hae 5th Talk
BV-21 B Man Nu Kis Parkar Vas Karna Hae 6th Talk
BV-22 A Duja Bhav
BV-22 B Naam
BV-23 A Ekas Bin Sab Dhand Hai
BV-23 B Jhuthi Duniya Lag Na Aap Vanjayeeh
BV-24 A Bhawna
BV-24 B Atma
BV-24 C Sadh Sangat
BV-25 A Hum Santan Sion Ban Ayee
BV-25 B Achraj
BV-26 Preet
BV-27 Chup Preet
BV-28 A Vidaygi Bachan 1st Talk
BV-28 A Vidaygi Bachan 2nd Talk
BV-28 B Jaan Ka Dil Saabat Nahin 1st Talk
BV-28 B Jaan Ka Dil Saabat Nahin 2nd Talk
BV-29 A Ros Na Kahoon Sang Karo
BV-29 B Ik Da Aasra
BV-29 C Sadh Sangat Sachkhand Hai
BV-30 Pyar Da Jadu
BV-31 Eka Bani Ik Gur Iko Shabad Vichar
BV-32 Bujhna Sijhna Cheenna Pehchanna
BV-33 Sewa
BV-34 Tath Ke Hei
BV-35 Shabad
BV-36-Gurbani
BV-37 Sarbh Rogh Ka Aukhadh Naam
BV-38 Aas Pass Bikhua Ke Kunta
BV-39A Man Mailey Bhagat Na Hovaee
BV-39B So Kitch Kar Jit Mail Na Lage
BV-40 Rab Kyon Nahi Milda
BV-41 Vidaigi Bachan [Dec 1990]
BV-42 Sadh Ke Sang Nahi Kich Ghaal 1st Talk
BV-43 Personalty 1st Talk
BV-44 Personality 2nd Talk
BV-45 Personalty 3rd Talk
BV-46 Personality 4th Talk
BV-47 Gurbani 1st Talk
BV-48 Sakat Siyon Kar Ulti Re
BV-49 Sehaj Samadh
BV-50 Surat, Gurmantar, Bakhshish
BV-51 Param Purakh
BV-52A Viyakhya Hukamnama (Jis Ki Tis Ki Kar Maan)
BV-52B Viyakhya Hukamnama (Tum Datay Thakur Pritpalak)
BV-52C Viyakhya Hukamnama (Maya Mamta Mohini)
BV-53 Anter Bhedhan 1st Talk
BV-54 Atmak Choh
BV-55 Shabad Ki Hai
BV-56 A Bhulh
BV-56 B Naam Niwas
BV-57A Dhan Guru Nanak 1st Talk
BV-57B Dhan Guru Nanak 2nd Talk
BV-58 Puta Mata Ki Asis